Informacja ws budowy kanalizacji

2012-04-05   |   Sołtys

  W zwiazku z informacją ze Starostwa Powiatowego w Wieliczce, jaką otrzymali mieszkańcy Chorągwicy o zawieszeniu postępowania ws wydania pozwolenia na budowę kanalizacji w naszym Sołectwie, zwróciłam sie do Kierownictwa Jednostki Realizującej Projekt z prośbą o opinię. Poniżej zamieszczam otrzymaną odpowiedź: Uprzejmie informujemy, że w związku z problemem dotyczącym uzgodnienia dróg dojazdowych do pompowni ścieków, postępowanie w sprawie wydania ...

czytaj więcej »

Punkt Informacyjno - Konsultacyjny w Starostwie

2012-03-25   |   Sołtys

Informuję,że w ramach Starostwa Powiatowego w Wieliczce działa Punkt Informacyjno - Konsultacyjny, w którym pracownicy Starostwa udzielają bezpłatnej pomocy mieszkańcom Powiatu Wielickiego w zakresie regulacji stanu prawnego nieruchomości. Pomoc obejmuje postępowania z zakresu: spadków uwłaszczeń zasiedzeń wpisów do ksiąg wieczystych - pomoc w wypełnianiu wniosków innych postępowań z zakresu regulacji stanu prawnego nieruchomości. Osoby zain...

czytaj więcej »

Podatki 2012r.

2012-03-05   |   Sołtys

Informuję, że wpłaty z tytułu podatków będę przyjmować w Domu Strażaka w Chorągwicy w dniach: 12 marca 2012r (poniedziałek) w godz. 17.30 - 19.00 15 marca 2012r (czwartek) w godz. 17.30 - 19.00 Sołtys Renata Gabryś...

czytaj więcej »

Zebranie wiejskie

2012-03-05   |   Sołtys

  SOŁTYS SOŁECTWA CHORĄGWICAZWOŁUJE NA DZIEŃ 14 MARCA 2012 R. (ŚRODA) O GODZ. 18.00ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA CHORĄGWICAW REMIZIE OSP W CHORĄGWICY Proponowany porządek obrad:1. Otwarcie Zebrania.2. Wybór protokolanta Zebrania3. Przyjęcie porządku obrad.4. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za 2011 r.5. Przedstawienie Planu Rzeczowo-finansowego na 2012 r.6. Dyskusja.7. Podjęcie uchwał.8. Sprawy bieżące i wolne wnioski.9. Zamknięcie Zebrania. S...

czytaj więcej »