Podatki za II kwartał 2014r.

2014-05-08   |   sołtys

    Wpłaty z tytułu podatków  będę przyjmować w Domu Strażaka w Chorągwicy   dn. 14 maja 2014r /środa/ w godz. 18.00 - 19.00 Wpłaty można również dokonać u mnie w domu w dniu 17 maja /sobota/.       Sołtys                                 Renata Gabryś...

czytaj więcej »

Praga - są jeszcze wolne miejsca

2014-05-03   |   sołtys

Sołtys Sołectwa Chorągwica Zaprasza na wycieczkę do   Pragi   Termin: 29-30.08.2014   W programie:       29 sierpień: Wyjazd z Chorągwicy o godz. 22.00, nocny przejazd do Pragi.     30 sierpień:  przyjazd do Pragi ok. godz. 8.00, zwiedzanie miasta – spacer po:                      Hradczanach (klasztor Strahovski, Pla...

czytaj więcej »

Mur czy taras widokowy?

2014-04-25   |   Soltys

Zgodnie ze Statutem Sołectwa Chorągwica działka nr 21/3, na której był wybudowany mur stanowi Mienie Gminne Sołectwa Chorągwica i wszelkie działania dotyczące tej działki, zgodnie z wyżej przytoczonym Statutem wymagają zgody organu uchwałodawczego Sołectwa, czyli Zebrania Wiejskiego.   Ponieważ do Gminy Wieliczka nie wpłynął wniosek o zaopiniowanie budowy pełnego muru na parkingu przy kaplicy, na działce stanowiącej Mienie Gminne Sołectwa Chorągwica, wykonanie...

czytaj więcej »

Zebranie wiejskie

2014-04-01   |   sołtys

  Sołtys Sołectwa Chorągwicazwołuje na dzień 8 kwietnia 2014r (wtorek)o godz. 18.00 ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA CHORĄGWICAw Remizie OSP w Chorągwicy Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie Zebrania. 2. Wybór protokolanta Zebrania 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za 2013 r. 5. Przedstawienie Planu Rzeczowo-finansowego na 2014 r. 6. Dyskusja. 7. Podjęcie uchwał. 8. Informacja na temat budowy kanalizacj...

czytaj więcej »