Zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

2015-03-14   |   sołtys

      Urząd Miasta i Gminy Wieliczka informuje, że w dniu 24 marca 2015r  /wtorek/ na terenie Sołectwa Chorągwica odbędzie się bezpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Odpady wielkogabarytowe , zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny muszą być wystawione do drogi publicznej w dniu wywozu do godziny  6.00 rano. Odpady  np. ramy okienne, drzwi itp. muszą być pozbawione ...

czytaj więcej »

Szkolenie z zakresu BHP dla rolników

2015-03-14   |   sołtys

  Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach   Terenowy Oddział w Wieliczce zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców na szkolenie w sprawie bezpieczeńtwa i higieny pracy w rolnictwie. Szkolenie przeprowadzą przedstawiciele Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w dniu 25 marca 2015r, o godzinie 17.00 w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Chorągwicy.    W programie szkolenia oprócz spraw BHP będą omawiane zasady ...

czytaj więcej »

Podatki za I kwartał 2015 r

2015-03-04   |   sołtys

  Wpłaty z tytułu podatku będę przyjmować w Domu Strażaka w Chorągwicy w dniach: 9 marca 2015r (poniedziałek) w godz. 17.00 - 18.30 16 marca 2015r (poniedziałek) w godz. 17.00 - 18.00 Wpłat można dokonywać również u mnie w domu.                                         ...

czytaj więcej »

Wybory sołtysów, członków rad sołeckich oraz członków rad osiedli Miasta i Gminy Wieliczka

2015-03-03   |   Sołtys

Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka, Artur Kozioł, informuje, iż na podstawie § 19 ust. 2 statutów sołectw Gminy Wieliczka oraz na podstawie § 30, ust. 2 statutów osiedli Miasta Wieliczka, zarządza się wybory sołtysów, członków rad sołeckich oraz członków rad osiedlina dzień 26 kwietnia 2015 r.Wybory odbywać się będą w godzinachod 8.00 do 18.00. W naszej miejscowości wybory odbywać się będą w Domu Strażaka Chorągwica....

czytaj więcej »