Podatki za II kwartał 2015 r

2015-05-11   |   Sołtys

Wpłaty z tytułu podatku będę przyjmować w Domu Strażaka w Chorągwicy w dniu: 14 maja 2015r (czwartek) w godz. 17.00 - 18.00 Wpłat można dokonywać również u mnie w domu. Sołtys...

czytaj więcej »

Podziękowanie mieszkańcom za udział w wyborach

2015-04-30   |   sołtys

  Szanowni Mieszkańcy, Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które wzięły udział w niedzielnych wyborach na sołtysa i członków rady sołeckiej. Dziękujemy za okazane zaufanie na kolejne 4 lata i dołożymy wszelkich starań, aby podejmowane działania przyczyniały się do rozwoju naszej miejscowości. Sołtys i Rada Sołecka...

czytaj więcej »

Wybory sołtysów, członków rad sołeckich Miasta i Gminy Wieliczka

2015-04-27   |   Sołtys

Uchwała nr 12 Gminnej Komisji Wyborczej Wieliczce z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia wyników wyborów Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej sołectwa Chorągwica Replica Watches Na podstawie § 19, ust. 20 Statutu Sołectwa Chorągwica oraz § 9, pkt 4, § 10 i § 16 Regulaminu Gminnej Komisji Wyborczej w Wieliczce stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 34/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie powoł...

czytaj więcej »

Podziękowanie za 4-lata współpracy

2015-04-22   |   Sołtys

Szanowni Mieszkańcy Chorągwicy! Dobiega końca moja 4-letnia kadencja jako sołtysa Chorągwicy.  Serdecznie  dziękuję wszystkim Mieszkańcom, organizacjom spo-łecznym i sympatykom Chorągwicy za okazane wsparcie, wszelką pomoc, dobre słowo i życzliwość z jaką spotykałam się na co dzień. Dziękuję również Radzie Sołekiej za zaangażowanie w codzienne spra- wy naszej miejscowości. Renata Gabryś ...

czytaj więcej »