Wyłożenie do publicznego wglądu projektu MPZP Miasta i Gminy Wieliczka - OBSZAR C

2016-02-16   |   Sołtys

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wieliczka - obszar C (wraz z prognozą oddziaływania na środowisko). swiss clone watches Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. Z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.), w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o pl...

czytaj więcej »

Nowy Prezes OSP w Chorągwicy

2016-02-10   |   sołtys

www.ttw-clone.org W dniu  7 lutego br. odbyło się w Ochotniczej Straży Pożarnej w Chorągwicy zebranie sprawozdawczo - wyborcze. Była to okazja do podsumowania działań odchodzącego zarządu OSP i wyboru nowego zarządu. Nowo wybrany zarząd:Prezes - Aleksander StarowiczV-ce Prezes - Naczelnik Waldemar PerzSkarbnik Andrzej PerzSekretarz Kacper LeśniakGospodarz Grzegorz Czajczyk.Była to również okazja do pokazania strażakom i gościom wyremontowanej kuchni w budynku "Domu...

czytaj więcej »

Ostrzeżenie

2016-02-03   |   sołtys

  W związku z sygnałami dotyczącymi pojawiania się obcych osób na posesjach w naszej miejscowości  lub w ich pobliżu i zachowaniami, które bardzo często wzbudzają lub powinny wzbudzić naszą uwagę i czujność Komenda Policji w Wieliczce prosi o zgłaszanie wszelkich takich przypadków pod numer alarmowy 997 lub bezpośrednio do Dzielnicowego  naszego rejonu.  ...

czytaj więcej »

Zebranie Wiejskie

2016-02-03   |   sołtys

 OGŁOSZENIE Sołtys Sołectwa Chorągwica zwołuje na dzień 15 lutego 2016 r (poniedziałek) o godz. 18,00 ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA CHORĄGWICA                            w remizie OSP w Chorągwicy Proponowany porządek obrad:1. Otwarcie zebrania2. Wybór protokolanta Zebrania3. Przyjęcie porządku obrad4. Sprawozdanie z działalności Sołtysa...

czytaj więcej »