Organizacja ruchu w czasie Światowych Dni Młodzieży

2016-07-13   |   sołtys

W czasie Światowych Dni Młodzieży 2016 na terenie Powiatu Wielickiego obowiązywać będzie tymczasowa organizacja ruchu. Prosimy o zapoznanie się z rozwiązaniami i zastosowanie się do nich. Dla zapewnienia bezpieczeństwa pielgrzymów oraz mieszkańców powiatu wielickiego zachodzi konieczność ograniczenia ruchu pojazdów. Zostały wyznaczone dwie strefy ograniczenia. Zasięg Stref został wyznaczony na spotkaniach, które były organizowane przez Komendę Woj...

czytaj więcej »

Ostrzeżenie meteorologiczne

2016-06-23   |   sołtys

  Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowieprognozuje z 90% prawdopodobieństwem wystąpienie w Województwie Małopolskim, od godz. 12:00 dnia 23.06.2016 do godz. 18:00 dnia 26.06.2016 r. temperatury maksymalnej w dzień od 30°C do 34°C. Temperatura minimalna w nocy od 18°C do 21°C....

czytaj więcej »

Harmonogram odbioru segregowanych i zmieszanych odpadów komunalnych

2016-06-15   |   Sołtys

Od dnia 01.07.2016 r. do 31.12.2016 r. obowiązywał będzie nowy harmonogram wywozu śmieci. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym harmonogramem. ...

czytaj więcej »

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY WIELICZKA

2016-06-13   |   Sołtys

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY WIELICZKA o ponownym , częściowym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy WIELICZKA-OBSZAR C (wraz z prognozą oddziaływania na środowisko)   Zobacz Ogłoszenie...

czytaj więcej »