Szkolenie

2016-02-19   |   sołtys

Kierownik Wielickiego Biura PowiatowegoARiMR z siedzibą w Niepołomicachzaprasza na spotkanie w Urzędzie Miasta i Gminy Wieliczkaw dniu 9 marca 2016ro godz. 10.00 na tematSystemu Płatności Bezpośrednich w 2016 r...

czytaj więcej »

Zebranie Grupy Członkowskiej MBS

2016-02-19   |   sołtys

  Zarząd Małopolskiego Banku Spółdzielczegow Wieliczcezaprasza na zebranie Grupy Członkowskiejz terenu: Chorągwicy, Mietniowa, Sułowa, Lednicy Górnej,Grajowa i Dobranowicw dniu 24 lutego 2016r o godz. 17.00w Domu Strażaka w Chorągwicy...

czytaj więcej »

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu MPZP Miasta i Gminy Wieliczka - OBSZAR C

2016-02-16   |   Sołtys

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wieliczka - obszar C (wraz z prognozą oddziaływania na środowisko). swiss clone watches Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. Z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.), w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o pl...

czytaj więcej »

Nowy Prezes OSP w Chorągwicy

2016-02-10   |   sołtys

www.ttw-clone.org W dniu  7 lutego br. odbyło się w Ochotniczej Straży Pożarnej w Chorągwicy zebranie sprawozdawczo - wyborcze. Była to okazja do podsumowania działań odchodzącego zarządu OSP i wyboru nowego zarządu. Nowo wybrany zarząd:Prezes - Aleksander StarowiczV-ce Prezes - Naczelnik Waldemar PerzSkarbnik Andrzej PerzSekretarz Kacper LeśniakGospodarz Grzegorz Czajczyk.Była to również okazja do pokazania strażakom i gościom wyremontowanej kuchni w budynku "Domu...

czytaj więcej »