Podatki za I kwartał 2017r

2017-03-06   |   sołtys

Wpłaty z tytułu podatku będę przyjmować w dniach: 10 marca 2017r (piątek) w godz. 18.00 - 19.00 15 marca 2017r (środa)w godz. 17.00 - 18.00 w Domu Strażaka w Chorągwicy.   Wpłat można również dokonywać u mnie w domu  Sołtys Renata Gabryś...

czytaj więcej »

Zmiana opłat za odbiór śmieci

2017-03-06   |   sołtys

  Uchwałą Rady Miejskiej w Wieliczce wzrastają od kwietnia b.r. opłaty za odbiór śmieci. Stawki za śmieci segregowane wzrosły o 3 zł od osoby, czyli:za 1 osobę - opłata wyniesie 10 zł,za 2 osoby - opłata wyniesie 20 zł,za 3 osoby - opłata wyniesie 30 zł,za 4 osoby - opłata wyniesie 40 zł,Zachowane zostają ulgi dla rodzin liczących 5 i więcej osób. Stawki za odpady niesegregowane wyniosą:za 1 osobę - opłata wyniesie 20 zł,za 2 osoby - opłata wyniesie...

czytaj więcej »

Zebranie Wiejskie

2017-03-06   |   sołtys

    O G Ł O S Z E N I E SOŁTYS SOŁECTWA CHORĄGWICAzwołuje na dzień13 marca 2017 r (poniedziałek) o godz. 18.00 ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA CHORĄGWICAw remizie OSP Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie Zebrania. 2. Wybór protokolanta Zebrania 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za 2016 r. 5. Przedstawienie Planu Rzeczowo-finansowego na 2017 r.6. Dyskusja. 7. Podjęcie uchwał. 8. Sprawy bieżące i wolne wnio...

czytaj więcej »

Obowiązkowe szczepienie psów

2017-02-24   |   sołtys

Obowiązkowe szczepienie psów przeciwko wściekliźnie odbedzie się w Chorągwicy w dniu 28 lutego (wtorek) o godz. 14.00-15.30 przy sklepie k/ Strażnicy. Koszt szczepienia 30 zł Telefon do lecznicy: 12 278 35 11...

czytaj więcej »