Zebranie Wiejskie

2017-03-06   |   sołtys

    O G Ł O S Z E N I E SOŁTYS SOŁECTWA CHORĄGWICAzwołuje na dzień13 marca 2017 r (poniedziałek) o godz. 18.00 ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA CHORĄGWICAw remizie OSP Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie Zebrania. 2. Wybór protokolanta Zebrania 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za 2016 r. 5. Przedstawienie Planu Rzeczowo-finansowego na 2017 r.6. Dyskusja. 7. Podjęcie uchwał. 8. Sprawy bieżące i wolne wnio...

czytaj więcej »

Obowiązkowe szczepienie psów

2017-02-24   |   sołtys

Obowiązkowe szczepienie psów przeciwko wściekliźnie odbedzie się w Chorągwicy w dniu 28 lutego (wtorek) o godz. 14.00-15.30 przy sklepie k/ Strażnicy. Koszt szczepienia 30 zł Telefon do lecznicy: 12 278 35 11...

czytaj więcej »

Zebranie Grupy Członkowskiej MBS

2017-02-11   |   sołtys

Zarząd Małopolskiego Banku Spółdzielczegow Wieliczcezaprasza na zebranie Grupy Członkowskiejz terenu: Chorągwicy, Mietniowa, Sułowa, Lednicy Górnej,Grajowa i Dobranowicw dniu 14 lutego 2017r o godz. 17.00w Domu Strażaka w Chorągwicy...

czytaj więcej »

Zebranie sprawozdawcze OSP w Chorągwicy

2017-01-29   |   sołtys

      Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Chorągwicy zaprasza wszystkich członków oraz sympatyków na zebranie sprawozdawcze które odbędzie się 4 lutego br. o godz. 18.00 w "Domu Strażaka" w Chorągwicy...

czytaj więcej »