Konsultacje statutów sołectw i osiedli w Gminie Wieliczka

2014-08-15   |   sołtys

Działając na podstawie Uchwały NR XLV/618/2014 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30.06.2014 r. Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka Artur Kozioł ogłasza konsultacje z mieszkańcami w celu uzyskania opinii dotyczących statutów sołectw i osiedli w Gminie Wieliczka. Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach od 8 sierpnia 2014 r. do 19 września 2014 r. Pisemne zgłaszanie uwag, opinii i wniosków mieszkańców do biura Rady Miejskiej w Wieliczce lub pocztą elektroniczną...

czytaj więcej »

Konsultacje społeczne projektu "Strategia rozwoju Miasta i Gminy Wieliczka na lata 2015- 2022

2014-07-14   |   sołtys

Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka ogłosił konsultacje projektu dokumentu pn. "Strategia rozwoju Miasta i Gminy Wieliczka na lata 2015 - 2022. Uwagi oraz propozycje przedsięwzięć do dokumentu można zgłaszać drogą elektroniczną na interaktywnej stronie: www.konsultacje.wieliczka.eu Zgłaszane projekty i pomysły należy umieszczać w określonych kategoriach.Wszystkie zgłaszane potrzeby pozwolą na przygotowanie zestawienia zadań  do wykonania w okresie obowiązywania nowej stra...

czytaj więcej »

Zaproszenie do udziału w II edycji konkurs pt. „PRODUKT LOKALNY 2014”

2014-07-11   |   Sołtys

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wielicka Wieś”  Zaprasz do udziału w II edycji konkurs pt. „PRODUKT LOKALNY 2014” Celem konkursu jest promocja produktów charakterystycznych dla obszaru LGD „Wielicka Wieś”, które mogą stać się „wizytówką regionu” Gminy Wieliczka. Do konkursu można zgłaszać: Produkty spożywcze  Produkty rękodzielnicze (pamiątki, rzeźby, wikliniarstwo, ceramika, inne) Zg...

czytaj więcej »

Apel w sprawie POLA WIDOKOWEGO w Chorągwicy

2014-06-24   |   Stowarzyszenie Nasza Chorągwica

Szanowni Państwo  Mieszkańcy Chorągwicy   Apel Stowarzyszenia Nasza Chorągwica do Mieszkańców -  w sprawie POLA WIDOKOWEGO  Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o poparcie inicjatywy utworzenia  POLA WIDOKOWEGO w Chorągwicy, z którą wystąpiła Pani Sołtys Renata Gabryś na zebraniu mieszkańców w dniu 8 kwietnia 2014 r. Pomysł zagospodarowania w Chorągwicy miejsca z przepięknym widokiem na Wieliczkę i większość Krakowa j...

czytaj więcej »