WBO 2019 - Głosowanie rozpoczęte

2018-08-14   |   Sołtys

W dniu 2 sierpnia 2018 r. rozpoczęło się głosowanie na zadania złożone do Wielickiego Budżetu Obywatelskiego na lata 2018-2019. Głosować można online lub wypełniając ankiety ręcznie i składając na dzienniku podawczym Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce przy ul. Powstania Warszawskiego 1. Głosować można poprzez:   >> G Ł O S O W A N I E  O N L I N E <<   >> A N K I E T A <<...

czytaj więcej »

Modernizacja boiska LKS "Sokół"

2018-07-30   |   sołtys

W najbliższych dniach  kontynuowane będą prace związane z modernizacją boiska sportowego LKS „Sokół” w Chorągwicy. Zakres prac obejmuje: Pielęgnację murawy boiska Remont drogi do boiska Remont zaplecza sanitarno – technicznego na boisku ...

czytaj więcej »

Ostrzeżenie meteorologiczne

2018-07-29   |   Gmina

W dniu dzisiejszym prognozowane są burze z gradem, deszcz 60 mm, silne porywy wiatru. Prosimy o ostrożność ...

czytaj więcej »

Wyłożenie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wieliczka

2018-06-17   |   sołtys

Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wieliczka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Projekt studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie do publicznego wglądu w dniach 18 czerwca do 16 lipca b.r. (bez sobót i niedziel) w godzinach pracy urzędu , w budynku przy ul. Limanowskiego 32, pokój 30. Więcej info...

czytaj więcej »