Zebranie wiejskie

2019-05-06   |   sołtys

O G Ł O S Z E N I E SOŁTYS SOŁECTWA CHORĄGWICA zwołuje na dzień 13 maja 2019 r (poniedziałek) o godz. 18.00 ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA CHORĄGWICA w remizie OSP   Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie Zebrania. 2. Wybór protokolanta Zebrania 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za 2018 r. 5. Przedstawienie Planu Rzeczowo-finansowego na 2019 r. 6. Dyskusja. 7. Podjęcie uchwał. 8. Sprawy bieżące i w...

czytaj więcej »

Dyżur Biblioteki w Chorągwicy w maju

2019-04-30   |   sołtys

W związku z chorobą pracownika w miesiącu maju Biblioteka w Chorągwicy będzie czynna  w każdy poniedziałek w godz. 14.00 do 18.00 Sołtys ...

czytaj więcej »

Uroczystości odpustowe w Kaplicy pw Św. Floriana

2019-04-28   |   sołtys

W niedzielę 5 maja b.r. mszą św. o godz. 11.30 rozpoczną się uroczystości odpustowe w Kaplicy pw św. Floriana w Chorągwicy, połączone z poświęceniem nowych witraży.   Następnie Ochotnicza Straż Pożarna zaprasza na Festyn Strażacki, który rozpocznie się o godz. 15.00 przy Strażnicy. www.luxerepliquesmontre.com...

czytaj więcej »

Harmonogram pracy Biblioteki w Chorągwicy

2019-03-27   |   sołtys

Dyrekcja Biblioteki w Wieliczce, przygotowała harmonogram dyżurów w Bibliotece  w Chorągwicy w czasie nieobecności pracownika. W miesiącu kwietniu Biblioteka w Chorągwicy  będzie czynna  w każdy poniedziałek (z wyjątkiem Poniedziałku Wielkanocnego) w godz. 14.00 do 18.00 Sołtys ...

czytaj więcej »