Wybory sołtysów, członków rad sołeckich oraz członków rad osiedli Miasta i Gminy Wieliczka

2019-05-19   |   sołtys

Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka, Artur Kozioł zarządza wybory sołtysów, członków rad sołeckich oraz członków rad osiedli na dzień 23 czerwca 2019 r. Szczegółowe informacje na www.wieliczka.eu   Głosowanie odbywać się będzie w godzinach od 8.00 do 18.00   ...

czytaj więcej »

Podatki za II kwartał br

2019-05-06   |   sołtys

Wpłaty z tytułu podatku będę przyjmować w Domu Strażaka w Chorągwicy w dniu: 14 maja 2019r (wtorek) w godz. 18.00 - 19.00 Wpłaty można również dokonywać u mnie w domu. Równocześnie przypominam, iż ze względu na prace remontowe w budynku Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka przy ul. Limanowskiego, czynna jest tylko kasa w Magistracie, ul. Powstania Warszawskiego 1. Sołtys Renata Gabryś ...

czytaj więcej »

Zebranie wiejskie

2019-05-06   |   sołtys

O G Ł O S Z E N I E SOŁTYS SOŁECTWA CHORĄGWICA zwołuje na dzień 13 maja 2019 r (poniedziałek) o godz. 18.00 ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA CHORĄGWICA w remizie OSP   Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie Zebrania. 2. Wybór protokolanta Zebrania 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za 2018 r. 5. Przedstawienie Planu Rzeczowo-finansowego na 2019 r. 6. Dyskusja. 7. Podjęcie uchwał. 8. Sprawy bieżące i w...

czytaj więcej »

Dyżur Biblioteki w Chorągwicy w maju

2019-04-30   |   sołtys

W związku z chorobą pracownika w miesiącu maju Biblioteka w Chorągwicy będzie czynna  w każdy poniedziałek w godz. 14.00 do 18.00 Sołtys ...

czytaj więcej »