Zebranie wiejskie

2020-01-22   |   sołtys

OGŁOSZENIE Sołtys Sołectwa Chorągwica  zwołuje na dzień 3 lutego 2020 r. (poniedziałek) o godz. 18.00 ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA CHORĄGWICA w Remizie OSP w Chorągwicy   Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie Zebrania. 2. Wybór protokolanta Zebrania 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za 2019 r. 5. Przedstawienie Planu Rzeczowo-finansowego na 2020 r. 6. Dyskusja. 7. Podjęcie uch...

czytaj więcej »

Wieczór kolęd

2020-01-14   |   sołtys

Ochotnicza Straż Pożarna, Koło Gospodyń Wiejskich, Sołtys i Rada Sołecka zapraszają na Wieczór kolęd w dniu 2 lutego 2020r (niedziela) o godz. 16.00 w Domu Strażaka w Chorągwicy. Zapewniamy słodki poczęstunek.   Istnieje możliwość dowozu i odwozu osób, po dokonaniu wcześniejszego zgłoszenia w terminie do 30 stycznia b.r.: Waldemar Perz,  tel. 608329789 Jacek Windak,  tel. 696481673 Renata Gabryś,  tel. 697723009 ZAPRASZAMY   Patek Phili...

czytaj więcej »

Zimowe utrzymanie dróg 2019/2020

2019-12-31   |   sołtys

Gminny Zarząd Dróg w Wieliczce informuje, że za zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2019/20 odpowiadają: Best Replica Watches 1. za drogi powiatowe firma REMONDIS Kraków sp. z o.o. ,    ul. Półłanki 64, Kraków    koordynator zimowego utrzymania  z ramienia firmy: Tomasz Nachel    tel. 604 056 156         koordynatorzy zimowego utrzymania  dróg powiatowych z ramienia ZDP:&n...

czytaj więcej »

NOWE PRAWO - informacja ws zakazów i ograniczeń spalania paliw w Małopolsce

2019-12-11   |   sołtys

Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka przypomina, że na terenie Województwa Małopolskiego, w tym i w naszej gminie obowiązuje NOWE PRAWO w sprawie zakazów i ograniczeń spalania paliw w Małopolsce W związku z obowiązującą uchwałą nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23.01.2017 r. mieszkańcy zobowiązani są do stosowania się do następujących postanowień uchwały: - Obowiązuje zakaz stosowania odpadów węglowych. Zakaz dot.ró...

czytaj więcej »