Konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie

2019-10-11   |   Sołtys

Zarządzeniem NR 254/2019 Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka ogłasza konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Wieliczka na lata 2019-2022. Termin konsultacji: od 16 października 2019 r. do 30 października 2019 r., do godz. 11.00. Opinie lub uwagi można zgłaszać drogą tradycyjną, poprzez wypełnienie papierowego formularza konsultacyjnego, który można pobrać poniżej. best replica wa...

czytaj więcej »

Konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Wieliczka z organizacjami pozarządowymi

2019-10-11   |   Sołtys

Zarządzeniem NR 255/2019 Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka ogłasza konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Wieliczka z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020. réplique montres cartier Termin konsultacji: od 11 października 2019 r. do 17 października 2019 r. Opinie lub uwagi można zgłaszać osobiście (ul. Pocztowa 1, pokój nr 7, w godzinach 12.00 – 16.00) lub na adres poczty ...

czytaj więcej »

Zebranie wiejskie

2019-09-11   |   sołtys

O G Ł O S Z E N I E SOŁTYS SOŁECTWA CHORĄGWICA ZWOŁUJE NA DZIEŃ 19 WRZEŚNIA 2019 R. (CZWARTEK) O GODZ. 18.00 ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA CHORĄGWICA W REMIZIE OSP W CHORĄGWICY   Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie Zebrania. 2. Wybór protokolanta Zebrania 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Uchwała w sprawie wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2020. 5. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 6. Zamknięcie Zebrania. Sołtys R...

czytaj więcej »

Podatki za III kwartał 2019r

2019-09-08   |   sołtys

O G Ł O S Z E N I E Wpłaty z tytułu podatku będę przyjmować w dniu 16 września 2019r (poniedziałek) w godz. 17.30 - 18.30 w Domu Strażaka w Chorągwicy. Wpłat można również dokonywać u mnie w domu Sołtys Renata Gabryś ...

czytaj więcej »