Budżet Obywatelski Gminy Wieliczka na rok 2021

2020-09-27   |   sołtys

Do 23 października 2020 r. można składać propozycje zadań do Budżetu Obywatelskiego Gminy Wieliczka na rok 2021. W projekcie uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na 2021 rok planuje się wyodrębnić środki w łącznej kwocie 1 500 000,00 zł przeznaczonej na wydatki w ramach Budżetu Obywatelskiego. Na zadania o charakterze ogólnogminnym planuje się środki w łącznej kwocie 1 000 000,00 zł, przy czym ustala się limit w kwocie do 500 000,00 zł na pojedyncze zadanie. Na ...

czytaj więcej »

Jubileusz 50-lecia zawarcia związku małżeńskiego - WNIOSKI

2020-09-27   |   sołtys

Urząd miasta i Gminy Wieliczka informuje, że w związku z przypadającą w 2020 roku 50. rocznicą zawarcia związku małżeńskiego istnieje możliwość wystąpienia z wnioskiem za pośrednictwem tutejszego Urzędu Stanu Cywilnego do Wojewody Małopolskiego o nadanie przez Prezydenta RP odznaczenia „Medal Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie". Jubilaci, którzy są mieszkańcami naszej gminy i do tej pory nie złożyli stosownego wniosku, proszeni są o&n...

czytaj więcej »

Podatki za III kwartał br

2020-09-03   |   sołtys

O G Ł O S Z E N I E Wpłaty z tytułu podatku będę przyjmować w Domu Strażaka w Chorągwicy w dniu 14 września b.r. (poniedziałek) w godz. 17.00 - 18.00 Wpłaty można również dokonywać u mnie w domu. Równocześnie przypominam, iż ze względu na prace remontowe w budynku Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka przy ul. Limanowskiego, czynna jest tylko kasa w Magistracie, ul. Powstania Warszawskiego 1. Sołtys Renata Gabryś IWC Replica Watches IWC Replica...

czytaj więcej »

Zebranie wiejskie

2020-08-30   |   sołtys

O G Ł O S Z E N I E SOŁTYS SOŁECTWA CHORĄGWICA ZWOŁUJE NA DZIEŃ 8 WRZEŚNIA 2020 R. (wtorek) O GODZ. 18.00 ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA CHORĄGWICA W REMIZIE OSP W CHORĄGWICY rolex replica watches Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie Zebrania. 2. Wybór protokolanta Zebrania 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Uchwała w sprawie wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2021. 5. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 6. Zamknięcie Zebrania. Sołty...

czytaj więcej »