Podatki za III kwartał br

2020-09-03   |   sołtys

O G Ł O S Z E N I E Wpłaty z tytułu podatku będę przyjmować w Domu Strażaka w Chorągwicy w dniu 14 września b.r. (poniedziałek) w godz. 17.00 - 18.00 Wpłaty można również dokonywać u mnie w domu. Równocześnie przypominam, iż ze względu na prace remontowe w budynku Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka przy ul. Limanowskiego, czynna jest tylko kasa w Magistracie, ul. Powstania Warszawskiego 1. Sołtys Renata Gabryś IWC Replica Watches IWC Replica...

czytaj więcej »

Zebranie wiejskie

2020-08-30   |   sołtys

O G Ł O S Z E N I E SOŁTYS SOŁECTWA CHORĄGWICA ZWOŁUJE NA DZIEŃ 8 WRZEŚNIA 2020 R. (wtorek) O GODZ. 18.00 ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA CHORĄGWICA W REMIZIE OSP W CHORĄGWICY rolex replica watches Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie Zebrania. 2. Wybór protokolanta Zebrania 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Uchwała w sprawie wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2021. 5. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 6. Zamknięcie Zebrania. Sołty...

czytaj więcej »

SISMS - System wczesnego powiadamiania mieszkańców

2020-07-29   |   sołtys

Burmistrz Wieliczki zachęca do rejestrowania się w Serwisie Informacji SMS, dzięki czemu otrzymywać będą Państwo najważniejsze lokalne informacje, w postaci wiadomości SMS. W sytuacjach zagrożenia SISMS, niezwłocznie przekaże Państwu ostrzeżenia pogodowe oraz inne ważne komunikaty. System przekazywać będzie Państwu bieżące komunikaty o: -  zagrożeniach takich jak: wichury, gwałtowne burze, powodzie, katastrofy, -  awariach: prądu, gazu, wody, -  imprezach k...

czytaj więcej »

Fundusz Sołecki 2021r

2020-07-29   |   sołtys

Propozycje zadań do realizacji z Funduszu Sołeckiego na 2021r można składać do Sołtysa lub członków Rady Sołeckiej  w terminie do 14 sierpnia 2020r  wraz z ich wyceną (kosztorysem). Środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć , które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy. Sołtys Renata Gabryś ...

czytaj więcej »