Punkt Informacyjno - Konsultacyjny w Starostwie

2012-03-25   |   Sołtys

Informuję,że w ramach Starostwa Powiatowego w Wieliczce działa Punkt Informacyjno - Konsultacyjny, w którym pracownicy Starostwa udzielają bezpłatnej pomocy mieszkańcom Powiatu Wielickiego w zakresie regulacji stanu prawnego nieruchomości. Pomoc obejmuje postępowania z zakresu: spadków uwłaszczeń zasiedzeń wpisów do ksiąg wieczystych - pomoc w wypełnianiu wniosków innych postępowań z zakresu regulacji stanu prawnego nieruchomości. Osoby zain...

czytaj więcej »

Podatki 2012r.

2012-03-05   |   Sołtys

Informuję, że wpłaty z tytułu podatków będę przyjmować w Domu Strażaka w Chorągwicy w dniach: 12 marca 2012r (poniedziałek) w godz. 17.30 - 19.00 15 marca 2012r (czwartek) w godz. 17.30 - 19.00 Sołtys Renata Gabryś...

czytaj więcej »

Zebranie wiejskie

2012-03-05   |   Sołtys

  SOŁTYS SOŁECTWA CHORĄGWICAZWOŁUJE NA DZIEŃ 14 MARCA 2012 R. (ŚRODA) O GODZ. 18.00ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA CHORĄGWICAW REMIZIE OSP W CHORĄGWICY Proponowany porządek obrad:1. Otwarcie Zebrania.2. Wybór protokolanta Zebrania3. Przyjęcie porządku obrad.4. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za 2011 r.5. Przedstawienie Planu Rzeczowo-finansowego na 2012 r.6. Dyskusja.7. Podjęcie uchwał.8. Sprawy bieżące i wolne wnioski.9. Zamknięcie Zebrania. S...

czytaj więcej »

Zapisy do Klubika Malucha

2012-03-04   |   Sołtys

Od 1 marca do 31 marca  2012 roku  prowadzone są zapisy dzieci w wieku od 1,5 roku do 4 lat do  Klubiku Malucha w Choragwicy na rok szkolny 2012/2013. Liczy sie kolejność zapisu.Ilość miejsc jest ograniczona. Telefon kontaktowy 784-748-733  Alicja Czajczyk.Zapraszamy także na naszą stronę klubikchoragwica.pl...

czytaj więcej »