Nowe władze Stowarzyszenia NASZA CHORĄGWICA

2020-10-12   |   sołtys

Nowe władze Stowarzyszenia Nasza Chorągwica W dniu 05.10.2020 r. odbyło się Walne (sprawozdawczo-wyborcze) Zebranie Członków Stowarzyszenia Nasza Chorągwica, które podsumowało dotychczasową działalność i wybrało Zarząd: Prezes - Anna Oleszczuk-Kasperkiewicz, Wiceprezesi - Stoyan Georgiev i Magdalena Krach, Sekretarz - Izabela Ostrowska, Skarbnik - Krzysztof Trzópek oraz Komisję Rewizyjną: Przewodniczący - Kazimierz Jarosz, Członkowie - Lidia Konik i Wojci...

czytaj więcej »

Remont budynku Urzędu przy ul. Limanowskiego zakończony

2020-09-30   |   sołtys

Uprzejmie informujemy, że od najbliższego czwartku, 1 października br. do wyremontowanego budynku urzędu przy ul. Limanowskiego 32 zostaną przeniesione następujące wydziały: WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA, WYDZIAŁ GEODEZJI I URBANISTYKI, WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH, które znajdowały się przy ul. Słowackiego 49. Wykaz numerów telefonów do przeniesionych wydziałów na www.wieliczka.eu ...

czytaj więcej »

Budżet Obywatelski Gminy Wieliczka na rok 2021

2020-09-27   |   sołtys

Do 23 października 2020 r. można składać propozycje zadań do Budżetu Obywatelskiego Gminy Wieliczka na rok 2021. W projekcie uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na 2021 rok planuje się wyodrębnić środki w łącznej kwocie 1 500 000,00 zł przeznaczonej na wydatki w ramach Budżetu Obywatelskiego. Na zadania o charakterze ogólnogminnym planuje się środki w łącznej kwocie 1 000 000,00 zł, przy czym ustala się limit w kwocie do 500 000,00 zł na pojedyncze zadanie. Na ...

czytaj więcej »

Jubileusz 50-lecia zawarcia związku małżeńskiego - WNIOSKI

2020-09-27   |   sołtys

Urząd miasta i Gminy Wieliczka informuje, że w związku z przypadającą w 2020 roku 50. rocznicą zawarcia związku małżeńskiego istnieje możliwość wystąpienia z wnioskiem za pośrednictwem tutejszego Urzędu Stanu Cywilnego do Wojewody Małopolskiego o nadanie przez Prezydenta RP odznaczenia „Medal Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie". Jubilaci, którzy są mieszkańcami naszej gminy i do tej pory nie złożyli stosownego wniosku, proszeni są o&n...

czytaj więcej »