Zebranie wiejskie

2012-09-03   |   sołtys

OGŁOSZENIE SOŁTYS SOŁECTWA CHORĄGWICA ZWOŁUJE NA DZIEŃ 11 WRZEŚNIA 2012 R. (WTOREK) O GODZ. 17.30 ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA CHORĄGWICA W REMIZIE OSP W CHORĄGWICY Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie Zebrania. 2. Wybór protokolanta Zebrania 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Informacja na temat budowy kanalizacji. 5. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2013. 6. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 7. Zamknięcie Z...

czytaj więcej »

Podatki za III kwartał

2012-09-03   |   sołtys

Wpłaty z tytułu podatków będę przyjmować w Domu Strażaka w Chorągwicy w dniach: 12 września 2012r (środa) w godz. 17.30 - 18.30 14 września 2012r (piątek) w godz. 17.30 - 18.30 Sołtys...

czytaj więcej »

2012-07-28   |   sołtys

"Przygarnij mnie" - adoptuj psa. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka pragnie zachęcić wszystkich chętnych do adopcji bezdomnych psów pochodzących z terenu Gminy Wieliczka. Wszyscy zainteresowani adopcją psa proszeni są o podejmowanie świadomych i odpowiedzialnych decyzji. Zwierzęta przebywające w schronisku zostały kiedyś porzucone przez człowieka i mają za sobą wiele negatywnych doświadczeń. Osoby które wyrażą c...

czytaj więcej »

Spotkanie w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków

2012-07-13   |   sołtys

  Spotkanie  informacyjnew sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków  Audemars Piguet Replica Watches         Starosta Wielicki zaprasza na spotkanie informacyjne z mieszkańcami  w sprawie wykonywanej  na terenie gminy Wieliczka modernizacji ewidencji gruntów i budynków.Ewidencja gruntów i budynków jest to syste¬matycznie aktualizowany zbiór informacji o grun¬tach, bud...

czytaj więcej »