Podatki za II kwartał 2022r

2022-05-05   |   sołtys


 
Wpłaty z tytułu podatku będę przyjmować

 w Domu Strażaka  w dniu 16 maja 2022r (poniedziałek)

w godz. 17.00 - 18.00

Wpłaty można również dokonywać u mnie w domu.

Sołtys

Renata Gabryś