Ruszyła Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

2021-07-20   |   sołtys

1 lipca ruszył proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Głównym celem stworzenia bazy źródeł ciepła jest poprawa jakości powietrza, wsparcie procesu wymiany przestarzałych urządzeń grzewczych oraz poprawa efektywności energetycznej. Za jej stworzenie, wdrożenie i prowadzenie odpowiedzialny jest Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Kto ma obowiązek złożenia deklaracji?

Każdy właściciel lub zarządca budynku lub lokalu posiadającego źródło ciepła o mocy do 1 MW.

Złożenie deklaracji jest obowiązkiem powszechnym i dotyczy wszystkich źródeł ciepła, niezależnie od rodzaju budynku i sposobu ogrzewania.

Ile mamy czasu na złożenie deklaracji?

  • 12 miesięcy – w przypadku istniejących budynków
  • 14 dni – od uruchomienia źródła ciepła, w przypadku nowych obiektów.

W jaki sposób można zgłosić źródło ciepła do CEEB?

Deklarację można złożyć:

  • w formie elektronicznej – za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEEB (konieczne jest posiadanie profilu zaufanego, e-dowodu lub podpisu kwalifikowanego
  • w formie papierowej – wypełniony dokument można będzie wysłać pocztą albo złożyć w Wydziale ds. Jakości Powietrza, Urzędu Miasta Krakowa pod adresem Rynek Podgórski 1.

Jakie dane dotyczące budynków są zbierane w CEEB?

  • imię i nazwisko albo nazwa właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby
  • adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw
  • informacje o liczbie i rodzaju źródeł ciepła
  • numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie)
  • adres e-mail (opcjonalnie).

Wszystkie regulacje dotyczące Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków zostały sformułowane w rozdziale 5a Ustawy z 21 listopada 2018 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Informacje na temat Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków oraz
wzór deklaracji dostępny jest do pobrania na www.powiat wielicki.pl 

 

źródło:
www.powiatwielicki.pl
www.gunb.gov.pl