Informacja Urzędu Stanu Cywilnego.

2021-03-16   |   Sołtys

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Wieliczce uprzejmie informuje, że w związku z przypadającą w 2021 roku 50-tą rocznicą zawarcia związku małżeńskiego istnieje możliwość wystąpienia z wnioskiem za pośrednictwem tut. USC do Wojewody Małopolskiego o nadanie przez Prezydenta RP odznaczenia „Medal Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie„.

Zainteresowanych jubilatów -mieszkańców naszej gminy, którzy do tej pory nie złożyli stosownego wniosku proszę o  jego złożenie na dzienniku podawczym Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka. Wszelkich informacji udziela Urząd Stanu Cywilnego w Wieliczce, numer tel. 12 263-41-13.