Nabory Stowarzyszenia LGD Powiatu Wielickiego

2018-01-14   |   sołtys

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego
informuje o możliwości składania wniosków
na zasadach konkursów w ramach poddziałania 19.2
PROW na lata 2014-2020

Szczegółowe informacje :  www.lgdpowiatwielicki.eu