Obwieszczenie Burmistrza

2017-01-02   |   sołtys

Burmistrz
Miasta i Gminy Wieliczka
informuje o przystąpieniu do sporządzenia
nowego Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Wieliczka.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące Studium oraz wnioski w zakresie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 10 lutego 2017 roku.

Szczegóły na www.wieliczka.eu

 

Sołtys