Dotacje na działalność gospodarczą

2016-10-16   |   sołtys

 

Stowarzyszenie LGD Powiatu Wielickiego

informuje o możliwości składania wniosków na zasadach konkursu
o dotacje na podejmowanie działalności gospodarczej
w ramach PROW na lata 2014-2020.

O dofinansowanie w wysokości 50 000 zł mogą wnioskować mieszkańcy Gmin Kłaj i Niepołomice oraz obszaru wiejskiego Gminy Wieliczka.

Szczrgóły na www.lgdpowiatwielicki.eu