Zebranie wiejskie

2015-09-04   |   sołtys

 

Sołtys Sołectwa Chorągwica

zwołuje na dzień

23 września 2015 r (środa) o godz. 18.00

ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA CHORĄGWICA

w Remizie OSP w Chorągwicy.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania

2. Wybór protokolanta Zebrania

3. Przyjęcie Porządku Obrad

4. Uchwała w sprawie wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego

5. Sprawy bieżące i wolne wnioski

6. zamknięcie zebrania.

 

Sołtys

Renata Gabryś