Wybory sołtysów, członków rad sołeckich oraz członków rad osiedli Miasta i Gminy Wieliczka

2015-03-03   |   Sołtys

Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka, Artur Kozioł, informuje, iż na podstawie § 19 ust. 2 statutów sołectw Gminy Wieliczka oraz na podstawie § 30, ust. 2 statutów osiedli Miasta Wieliczka, zarządza się wybory sołtysów, członków rad sołeckich oraz członków rad osiedlina

dzień 26 kwietnia 2015 r.
Wybory odbywać się będą w godzinach
od 8.00 do 18.00.

W naszej miejscowości wybory odbywać się będą w Domu Strażaka Chorągwica.