Nabory LGD

2013-04-03   |   sołtys

 

 

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
Ogłasza nabór
wniosków o przyznanie pomocy na operacje
z zakresu „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”
w ramach działania
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
wdrażanych za pośrednictwem
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
„Wielicka Wieś”
działającej na terenie gminy Wieliczka.
Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:
15 kwietnia 2013 r. - 9 maja 2013 r.
Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania
Stowarzyszenie „Wielicka Wieś”, ul. Sienkiewicza 2, 32-020 Wieliczka
od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 16:00. Wniosek o przyznanie pomocy
należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz
z wymaganymi załącznikami. Formularz wniosku dostępny jest na stronach
internetowych: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.p l , Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego www.fundusze.malopolska.pl,
Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Wielicka Wieś” www.wielickawies.pl.
Kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronach:
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
www.fundusze.malopolska.pl, Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Wielicka
Wieś” www.wielickawies.pl oraz do wglądu w siedzibie Biura Lokalnej Grupy
Działania Stowarzyszenie „Wielicka Wieś” ul. Sienkiewicza 2, 32-020 Wieliczka
od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00. Wysokość dostępnych środków
na operacje z zakresu „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” w ramach działania
„Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w 2013 roku wynosi 344 878,50 zł.
Aby operacja mogła zostać wybrana do realizacji musi uzyskać minimum 20
puntów.
Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów znajduje się w Biurze
Lokalnej Grupy Działania. Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego
wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod
numerem tel. 012/ 288 00 95 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej
biuro@wielickawies.pl.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
Ogłasza nabór
wniosków o przyznanie pomocy na operacje
z zakresu „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” w ramach
działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
wdrażanych za pośrednictwem
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
„Wielicka Wieś” Best Replica Watches
działającej na terenie gminy Wieliczka.
Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:
15 kwietnia 2013 r. - 9 maja 2013 r.
Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania
Stowarzyszenie „Wielicka Wieś” , ul. Sienkiewicza 2, 32-020 Wieliczka od
poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 16:00.
Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z
wymaganymi załącznikami. Formularz wniosku dostępny jest na stronach
internetowych: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl, Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego www.funduszemalopolska.p l ,
Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Wielicka Wieś” www.wielickawies.pl.
Kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronach: Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Małopolskiego www.funduszemalopolska.p l , Lokalnej Grupy Działania
Stowarzyszenie „Wielicka Wieś” www.wielickawies.pl oraz do wglądu w siedzibie
Biura Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Wielicka Wieś” ul. Sienkiewicza 2,
32-020 Wieliczka od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00. Wysokość
dostępnych środków na operacje z zakresu „Różnicowanie w kierunku działalności
nierolniczej” w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w 2013
roku wynosi 100 000 zł.
Aby operacja mogła zostać wybrana do realizacji musi uzyskać minimum 20
puntów. Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów znajduje się w Biurze
Lokalnej Grupy Działania.
Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków
udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem tel. 012/ 288 00
95 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej biuro@wielickawies

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
Ogłasza nabór
wniosków o przyznanie pomocy na operacje
z zakresu „Małe projekty” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych
strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wdrażanych za pośrednictwem
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
„Wielicka Wieś”
działającej na terenie gminy Wieliczka.
Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:
15 kwietnia 2013 r.- 9 maja 2013 r.
Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania
Stowarzyszenie „Wielicka Wieś” , ul. Sienkiewicza 2, 32-020 Wieliczka od
poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 16:00. Wniosek o przyznanie pomocy należy
złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami. Formularz
wniosku dostępny jest na stronach internetowych: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju
Wsi www.minrol.gov.pl, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
www.fundusze.malopolska.pl, Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Wielicka
Wieś” www.wielickawies.pl.
Kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronach:
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
www.fundusze.malopolska.pl, Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Wielicka
Wieś” www.wielickawies.p l oraz do wglądu w siedzibie Biura Lokalnej Grupy
Działania Stowarzyszenie „Wielicka Wieś” ul. Sienkiewicza 2, 32-020 Wieliczka od
poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00. Wysokość dostępnych środków na
operacje z zakresu „Małe projekty” w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych
Strategii Rozwoju” w 2013 roku wynosi 494 023,08 zł.
Aby operacja mogła zostać wybrana do realizacji musi uzyskać minimum 20
punktów. Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów znajduje się w
Biurze Lokalnej Grupy Działania.
Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków
udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem tel. 012/ 288 00
95 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej biuro@wielickawies.pl